Δήμοι και Κοινότητες του Νομού Πρέβεζας

Δοικητική διαίρεση του της περιφερειακής ενότητας της Πρέβεζας

Ο νομός ή μάλλον η περιφερειακή ενότητα της Πρέβεζας σύμφωνα με την τελευταία διοικητική μεταρύθμιση χωρίζεται σε 3 δήμους. Δήμος Ζηρού, Δήμος Πάργας και Δήμος Πρέβεζας.

Δήμοι και Κοινότητες του Νομού Πρέβεζας

Με την προηγούμενη μεταρύθμιση τον λεγόμενο πρόγραμμα Καποδίστριας ο νομός Πρέβεζας χωρίζονταν σε πιο πολλούς Δήμους.

Δήμος Πρέβεζας

Δήμος Πάργας

Δήμος Ανωγείου

Δήμος Ζαλόγγου

Δήμος Θεσπρωτικού

Δήμος Λούρου

Δήμος Φαναρίου

Δήμος Φιλιππιάδας

Κοινότητα Κρανέας

 

ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ